FAQ Psychoterapia

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące psychoterapii

Psycholog zajmuje się badaniem funkcjonowania psychologicznego człowieka, analizą jego zachowań, emocji, myśli, percepcji i spostrzeżeń. Psychologowie mogą specjalizować się w różnych dziedzinach, takich jak psychologia kliniczna, psychologia społeczna, psychologia rozwojowa, psychologia poznawcza, psychologia pracy i organizacji, czy neuropsychologia, co jest najczęściej potwierdzone posiadaniem dyplomu ukończenia studiów psychologicznych. 

Psychoterapeuta to osoba, która odbyła specjalistyczne szkolenie z zakresu psychoterapii. Może, choć nie musi być psychologiem. Psychoterapeuci zajmują się wsparciem przy zaburzeniach psychicznych, emocjonalnych i behawioralnych. W zależności od podejścia terapeutycznego, w jakim się specjalizują, mogą stosować różne metody. Najczęściej występujące nurty psychoterapii to psychoterapia poznawczo-behawioralna, terapia poznawcza, psychodynamiczna, interpersonalna, czy terapia gestalt. 

Podsumowując, psycholog zajmuje się diagnozowaniem i badaniem psychologicznym, a psychoterapeuta zajmuje się leczeniem zaburzeń korzystając z metod psychoterapeutycznych. Wiele osób łączy te dwie profesje i wielu psychoterapeutów jest zarazem psychologami.

Decydując się na psychoterapię można mieć różne cele – od lepszego funkcjonowania w pracy, w rodzinie czy – ogólnie – w społeczeństwie, aż do rozwikłania swoich głębokich problemów wewnętrznych. Należy pamiętać, że te mogą objawiać się w różnoraki sposób (np. nerwowością, nadmierną wrażliwością, wycofaniem społecznym, uczuciem „pustki”, natręctwami, napięciami, bólami w ciele, etc.).

Niezależnie od tego czy Twoim celem są lepsze relacje w rodzinie, w pracy, czy rozwikłanie wewnętrznych konfliktów, doświadczony terapeuta dobierze odpowiednie metody pracy i pokieruje Cię ku pozytywnym zmianom.

Także w przypadku poważniejszych zaburzeń, takich jak depresja, zaburzenia lekowe, PTSD, epizody psychotyczne, zalecaną i skuteczną metodą leczenia jest psychoterapia.

Podczas sesji terapeutycznej, terapeuta może pomóc Ci lepiej zrozumieć swoje myśli, emocje,  zachowania i rozpoznawać  symptomy. Dzięki temu będziesz mógł zidentyfikować problemy, z którymi się borykasz, oraz poznać metody pracy nad nimi.

Najlepszą odpowiedzią jest „to zależy”. Jest wiele nurtów psychoterapii, np. psychodynamiczna, poznawczo-behawioralna, analityczna, humanistyczna, integratywna, systemowa, Gestalt, schematów, etc.

Z racji rozległości tematu i mnogości nurtów, nie jest możliwe aby terapeuta pracował w wielu nurtach, wymagana jest specjalizacja. Doświadczony psychoterapeuta dobierze odpowiedni nurt do przedstawionego problemu, często polecając innego specjalistę.

W Gabinecie Muranów pracujemy w nurcie psychodynamicznym z elementami ISTDP.

Podstawowym założeniem psychoterapii psychodynamicznej jest to, że nasze zachowanie i problemy emocjonalne mają źródła w nieświadomych procesach psychicznych. Ogólnie rzecz biorąc, są to konflikty wewnętrzne, traumy, problemy związane z wczesnymi doświadczeniami oraz mechanizmy obronne.

W podejściu psychodynamicznym terapeuta jest aktywny podczas sesji, tj. zadaje pytania, interpretuje. Czynnikiem leczącym jest doświadczenie wglądu emocjonalnego i intelektualnego przez pacjenta. Ponadto zwraca się uwagę na połączenie doświadczeń bieżących ze wspomnieniami z przeszłości.

Z języka angielskiego Intensive Short-Term Dynamic Psychotheraphy (ISTDP). 

W terapii psychodynamicznej z elementami ISTPD rejestruje się i rozpoznaje jak ciało reaguje na emocje. Co więcej, terapeuta pomaga pacjentowi rozpoznać symptomy. Następnie pomaga połączyć je z odpowiednimi emocjami i wspólnie znaleźć przyczynę ich występowania symptomów. Należy pamiętać, że symptomy mogą być różnorakie, zależne od tego gdzie i w jaki sposób organizm pacjenta reaguje na emocje.

Typowe objawy somatyczne to bóle brzucha, głowy, mięśni, duszności, problemy z oddychaniem, uczucie „zaciskania” w klatce piersiowej, zawroty głowy. Ponadto mogą występować nudności, drżenie, pocenie się, uczucie kołatania serca, przyspieszone tętno, omdlenia, uczucie osłabienia, mrowienie, drętwienie, skurcze mięśniowe.

Te objawy somatyczne często pojawiają się w trakcie terapii ISTDP, ponieważ pacjenci mają tendencję do stawiania oporu przed odkrywaniem i wyrażaniem nieświadomych emocji i potrzeb.

Objawy są reakcją ciała na wewnętrzne konflikty i emocje, których pacjent nie jest w stanie wyrazić w inny sposób. Celem terapii ISTDP jest pomoc pacjentowi w identyfikowaniu tych nieświadomych emocji i potrzeb oraz wyrażaniu ich w bezpieczny sposób. W efekcie zmniejsza się lub eliminuje objawy somatyczne i poprawia samopoczucie i funkcjonowanie.